skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

CanSat

En CanSat er en satellittmodell som skal passe inn i en 0,33 liters brusboks, og som inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. NAROM - Nasjonalt senter for romeraltert opplæring - står som arrangør av en årlig konkurranse der elever i Norden fra videregående skoler som tar Teknologi og forskningslære  kan delta.E ”Brusboks-satellitten” skal skytes opp og så slippes fra en rakett for så å sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. Utfordringen er å holde seg innenfor begrensninger på kostnad, tidsbruk, vekt og ikke minst volum i og med at satellitten skal bygges inn i en brusboks. CanSat er blitt et internasjonalt vellykket og billig konsept for å kunne tilby studenter og elever et spennende og lærerikt ”rom-prosjekt”, og for å skape økt interesse for realfagene og teknologi.

1. CanSat grunnpakke UNO

{jcomments on}I Oppsettet brukes en Arduino UNO med GY-87 (10DOF (degree Of Freedom) 3-axis Gyro + 3-axis Acceleration + 3-axis Magnetic Field + Air Pressure Module)  der trykk/temperaturdelen (BMP180) er brukt. En annen IMU eller modul kan også brukes som måler temperatur og trykk, men den må ha BMP180-enheten koblet til en i2-linje med SDA og SCL - tilkobling for at programmet under skal fungere.  EM411 GPS er brukt her med en baudrate på 4800 bps.

Les mer …

2. Grunnpakkeløsning for MEGA

{jcomments on}Utgangspunket er minmumskravet for CanSat-prosjektet der det kun kreves å lese av trykk og temperatur og sende dette til bakken ved hjelp av en radiosender. Vi har imidlertid lagt til noen ekstra funksjoner, som GPS og lagring av data for trykk, temperatur og GPS på SD-minnebrikke i tillegg til at data sendes tilbake til bakken. 

Les mer …

4. Utvidet program for CanSat

{jcomments on}Dette programmet leser GPS, (GPRMC-tag), trykk og temperatur. Gyro, akselerasjon og magnetfelt leses alle  i tre dimensjoner. Egne variable gis også  for yaw, pith og roll. Data sendes via telemetri (RF) til bakken samtidig som at det lagres på SD-brikke med tidskode. Dette programmet må kjøres med mega2560-prosessoren, enten med MEGA2560, Teensi 3.1 eller MultiWii AIO.Hvilke variable som skal leses, kan velges med kommandoer.

(C) Skule Sørmo 2014

Les mer …

Behandling av satellitt-data for visning i Google Earth

{jcomments on}Dette skriptet er en kml-fil for Google Earth og består av tre deler, en heading, koordinatdelen og en sluttdel. Headningen settes inn før koordinatene som er denne formen for hver posisjon. To posisjoner vises som

      10.426237,63.389932,400
      10.426338,63.38998655,400

Koordinatene over med lengdegrader (longitude), breddegrader (latitude) og høyde skilles med komma UTEN mellomrom. Punktum er desimaltenget. Koordinatene er på desimalform.

Les mer …