skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

ESP mikrokontrollere

ESP-familien av 32-bit mikrokontrollere

For å bruke Arduino IDE for å programmere disse kontrollerne:

  1. Sett inn 'https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json' 
     i Menyvalget Fil/Instillinger/Flere "Boards Manager' URLer: . Trykk 'Greit'. Dette dekker både ESP8266 og ESP32-kontrollere.
  2. Velg menyvalget Vertøy/Kort/Kortadministrasjon (Øverst på lista over kort) og  velg der kortet du bruker. Trykk 'Ok' for å akseptere.
    Et naturlig valg er å velge 'esp8266 by esp8266 Community', eller 'ESP32' dersom en slik kontroller brukes.
  3. Velg 'Fil/Eksempler  fra lista over ulike programskisser som er mulig på det valgte kortet. Denne lista oppdateres ut fra valg av kort.

MicroPyton er spesielt egnet for å programmere ESP-familien av mikrokontrollere. Den gir flere muligheter for programtvikling enn Arduino IDE, men er samtidig mer teknisk og har en høyere terskel for å bruke.

En av de mange finessene med disse kontrollerne er at progamskissene kan oppdatersr ved hjelp av WiFi-tilkoblingen. De kan på denne måten oppdateres 'on-the-fly' der de er i drift! den egner seg også svært godt for FreeRTOS multitask-operativsystemet.

For bruk av pin-tilkoblingene til ESP-kontrollerne, Tutorials  se denne videoenHer er mer info om ESP-kontrollere  Programmering av ESP8266-kontrollere  Kjøp av ESP_kontrollere

rep esp32

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3oEvXhgHZHo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>