skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

ESP mikrokontrollere

ESP-familien av 32-bit mikrokontrollere

For å bruke Arduino IDE for å programmere disse kontrollerne:

  1. Sett inn 'https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json' 
     i Menyvalget Fil/Instillinger/Flere "Boards Manager' URLer: . Trykk 'Greit'. Dette dekker både ESP8266 og ESP32-kontrollere.
  2. Velg menyvalget Vertøy/Kort/Kortadministrasjon (Øverst på lista over kort) og  velg der kortet du bruker. Trykk 'Ok' for å akseptere.
    Et naturlig valg er å velge 'esp8266 by esp8266 Community', eller 'ESP32' dersom en slik kontroller brukes.
  3. Velg 'Fil/Eksempler  fra lista over ulike programskisser som er mulig på det valgte kortet. Denne lista oppdateres ut fra valg av kort.

MicroPyton er spesielt egnet for å programmere ESP-familien av mikrokontrollere. Den gir flere muligheter for programtvikling enn Arduino IDE, men er samtidig mer teknisk og har en høyere terskel for å bruke.

En av de mange finessene med disse kontrollerne er at progamskissene kan oppdatersr ved hjelp av WiFi-tilkoblingen. De kan på denne måten oppdateres 'on-the-fly' der de er i drift! den egner seg også svært godt for FreeRTOS multitask-operativsystemet.

For bruk av pin-tilkoblingene til ESP-kontrollerne, se denne videoen.

ESP 32 kontroller

Dette kortet er for de avanserte. Det har prossesorkjerner, en low power prosessor, WiFi og Bluetooth BLE. Den betjener de fleste serieprotokoller, har mange digitale og analoge inn- og  utganger. Det er funksjonene som velges hvilke utganger som brukes. ;Man må unngå å velge funksjoner som bruker de samme utgangene. 
Kort: ESP32 Dev Module (ESP32 Arduino)

Installasjon: Last ned driver, lagres på Dokumentmappen for Ardruino i en egen ha Hardware- mappe der.  I tillegg må programme get.exe kjøres i mappen Arduino/hardware/espressif/esp32/tools-mappen som administrator. I tillegg må Python 2.7.14 installeres.
OTA-funksjonen virker ikke fullt ut  for ESP32.. Se også her 

Vær oppmerksom at analogWrite() brukes ikke for ESP32. I stedet brukes ledcWrite(channel,duty). Den må initialiseres med ledcSetup og ledcAttachPin. Se mer info under.

  Programming guide   Hjemmeside Espressif Systems    Kolban technical tutorials   PCBReflux's ESP32 Videos    Flashdownloader

ESP32 ESP-32S NodeMCU Development Board 2.4GHz WiFi+Bluetooth Dual Mode 

ESP-12E mikrokontroller med WiFi modul

32-bit microcontroller med WiFi

Wikipedias beskrivelse   ESP8266 datasheet   SDK resources 
Kommandosett WiFi AT-kommandoer  default baudrate 115200 
ESP8266 Arduino Core Documentation, inkludert  Arduino kommandoreferanse  
​AT kommandoer som styrer WiFi - preprogammert med AT-kommandointerprenter
Kort: Generic  ESP8266 Module (ESP8266 Modules)
Programmeres med FT232RL USB til seriekonverter, innstilt på 3,3volt.
YouTube info

CB Login