ESP mikrokontrollere

ESP-12E mikrokontroller med WiFi modul

32-bit microcontroller med WiFi

Wikipedias beskrivelse   ESP8266 datasheet   SDK resources 
Kommandosett WiFi AT-kommandoer  default baudrate 115200 
ESP8266 Arduino Core Documentation, inkludert  Arduino kommandoreferanse  
‚ÄčAT kommandoer som styrer WiFi - preprogammert med AT-kommandointerprenter
Kort: Generic  ESP8266 Module (ESP8266 Modules)
Programmeres med FT232RL USB til seriekonverter, innstilt på 3,3volt.
YouTube info