skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

ESP mikrokontrollere

microPython IDE

Last ned uPyCraft IDE herfra og installer programmet på Windows eller Mac. Programmet støtter ESP8266, ESP32 og micro:bit, Det er en rekke eksempler på programmer som kan lastes opp i kontrollerne, 

uPyCraft IDE (Integrated Developement Envirement)  laster opp programmer programmene mye raskere enn i Arduino IDE og er ideelt forbruke med disse tre mikrokontrolerne. Et alterantiv er å bruke Visual Studio, som kan benyttes både til Python og Arduino IDE.

Installasjon av programmet 
Her er en tutorial som gir innføring i MicroPython for ESP8266      
Tutorial ESP32  Tutorial ESP8266