skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

ESP mikrokontrollere

ESP-familien av 32-bit mikrokontrollere

For å bruke Arduino IDE for å programmere disse kontrollerne:

  1. Sett inn 'https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json' 
     i Menyvalget Fil/Instillinger/Flere "Boards Manager' URLer: . Trykk 'Greit'. Dette dekker både ESP8266 og ESP32-kontrollere.
  2. Velg menyvalget Vertøy/Kort/Kortadministrasjon (Øverst på lista over kort) og  velg der kortet du bruker. Trykk 'Ok' for å akseptere.
    Et naturlig valg er å velge 'esp8266 by esp8266 Community', eller 'ESP32' dersom en slik kontroller brukes.
  3. Velg 'Fil/Eksempler  fra lista over ulike programskisser som er mulig på det valgte kortet. Denne lista oppdateres ut fra valg av kort.

MicroPyton er spesielt egnet for å programmere ESP-familien av mikrokontrollere. Den gir flere muligheter for programtvikling enn Arduino IDE, men er samtidig mer teknisk og har en høyere terskel for å bruke.

En av de mange finessene med disse kontrollerne er at progamskissene kan oppdatersr ved hjelp av WiFi-tilkoblingen. De kan på denne måten oppdateres 'on-the-fly' der de er i drift! den egner seg også svært godt for FreeRTOS multitask-operativsystemet.

For bruk av pin-tilkoblingene til ESP-kontrollerne, Tutorials  se denne videoenHer er mer info om ESP-kontrollere  Programmering av ESP8266-kontrollere  Kjøp av ESP_kontrollere

ESP 32 kontroller

Dette kortet er for de avanserte. Det har prossesorkjerner, en low power prosessor, WiFi og Bluetooth BLE. Den betjener de fleste serieprotokoller, har mange digitale og analoge inn- og utganger. Det er funksjonene som velges hvilke utganger som brukes. ;Man må unngå å velge funksjoner som bruker de samme utgangene.
Kort: ESP32 Dev Module (ESP32 Arduino)

Installasjon: Last ned driver, lagres på Dokumentmappen for Ardruino i en egen ha Hardware- mappe der. I tillegg må programme get.exe kjøres i mappen Arduino/hardware/espressif/esp32/tools-mappen som administrator. I tillegg må Python 2.7.14 installeres.
OTA-funksjonen virker ikke fullt ut for ESP32.. Se også her

Vær oppmerksom at analogWrite() brukes ikke for ESP32. I stedet brukes ledcWrite(channel,duty). Den må initialiseres med ledcSetup og ledcAttachPin. Se mer info under.

Programming guide Hjemmeside Espressif Systems Kolban technical tutorials PCBReflux's ESP32 Videos Flashdownloader

ESP32 ESP-32S NodeMCU Development Board 2.4GHz WiFi+Bluetooth Dual Mode

Les mer …

microPython IDE

Last ned uPyCraft IDE herfra og installer programmet på Windows eller Mac. Programmet støtter ESP8266, ESP32 og micro:bit, Det er en rekke eksempler på programmer som kan lastes opp i kontrollerne, 

uPyCraft IDE (Integrated Developement Envirement)  laster opp programmer programmene mye raskere enn i Arduino IDE og er ideelt forbruke med disse tre mikrokontrolerne. Et alterantiv er å bruke Visual Studio, som kan benyttes både til Python og Arduino IDE.

Installasjon av programmet 
Her er en tutorial som gir innføring i MicroPython for ESP8266      
Tutorial ESP32  Tutorial ESP8266