skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

LoRa

LoRa - Long Range 868MHz telemetri

{jcomments on}

Semtech innovation har introdusert LoRa - Long Range RF low power kommunikasjonsprotokoll som kan kommunisere i nettverk opp til en kilometer. Enkelte installasjoner av LoRa kan kommunisere opp til 40 km. Protokollen forventes å anvendes blant annet i biler som kommuniserer i trafikkmiljøet på veiene. Den vil også få anvendelse i hjem der enheter kommuniserer med nettverk (The Things Network), både lokalt og globalt. I Europa brukes frekvensen 868MHz til dette, i USA 900MHz mens 433MHz brukes i Asia. Last ned denne driveren, velg en ESP32 Dev Modul kort og velg deretter LoRa eksempelskisse.

The Things Network er et community-nettverk der du kan koble din egen LoRa gateway gratis til Internett uten å bbruke 3G/4G eller WiFi.

Driver            LoRa-kortet kan du kjøpe her      Hands on on the LoRa32u4 II board    The Things LoraWan Community   YouTube introduksjon

 LoRa32U4 II er en Atmel32u4-microkontroller med en LoRa-enhet  og en Bluetooth/WiFi-enhet. Den har også en ladefunksjon for å lade et tilkoblet 3,7v LiPo 500mAh batteri som lades med USB-porten og leverer strøm til kretsen når USB-porten er frakoblet. Enheten  kan programmers med Arduino IDE når LoRa32u4-kort er installert i hardware-mappen i Arduino-programmappen. Da kan eksempelprogrammer lastes fra en medfølgende Wire-eksempelmappe.  Et eksempel er en  master-reader som kan kommunisere til en master-writer som knytter sensorer og logger via i2C-bus på enhetene. Kommunikasjon kan skje over en avstand på opp til 20 km og passer kun til telemetrioppgaver.

 

 

LoRa32u4 is a light and low consumption board based on the Atmega32u4, a 433/868/900 MHz LoRA module RA02 from AI-Thinker and an LiPo/Li-ion USB battery charging circuit. Ideal for creating long range wireless networks that can exceed 2.4 GHz 802.15.4 and similar, it is more flexible than Bluetooth LE, does not require high power unlike WiFi and offers long range.

 

The  RA02 LoRa module is fitted with an U.FL (IPX) external antenna connector.

The ATmega32u4 is clocked at 8 MHz and 3.3 V. This chip has 32 K of flash, 2 K of RAM and built-in USB to Serial communication allowing debugging and programming capabilities without the need for an external FTDI chip, it can also act as an USB HID device (mouse, keyboard, USB MIDI device, etc).

This board is equipped with a LiPo and Li-ion charging circuit and a standard battery interface. It is fully compatible with Arduino. A white user led is tied to pin 13. An orange LED is showing battery charging status.

 

ATmega32u4 @ 8MHz with 3.3V logic/power

3.3V regulator with 500mA peak current output

USB native support, comes with USB bootloader and serial port debugging

20 GPIOs

Hardware Serial, hardware I2C, hardware SPI support

Built in 100mA lipoly charger with charging status indicator LED

Power/enable pin

4 mounting holes

Reset button

SX1278 RA02 LoRa® based module with SPI interface

8 x PWM pins

10 x analog inputs

Packet radio with ready-to-go Arduino libraries

License-free ISM bands (ITU "Europe" @ 433MHz)

+5 to +20 dBm up to 100 mW Power Output Capability (selectable in software)

~300uA during full sleep

~120mA peak during +20dBm transmit

~40mA during active radio listening.

U.FL (IP) antenna connector

 

PInout diagram 

https://www.smart-prototyping.com/LoRa-SX1278-10KM-433M-long-range-wireless-module-Ra-01 
https://github.com/a3rd/lora-inair4

Driver

 

Hardware folder for Arduino

 

Library + example

 

Datasheet MPC73831

Datasheet RA02

Datasheet SX1278

 

Mer info:

 http://www.amihotechnology.com/lora-products-amiho-169-and-868-mhz/lora-lorawan-wireless-m-bus-modules/ 

https://www.lora-alliance.org/technology   
http://www.loratracker.uk/?page_id=295

 

Du kan kjøpe komponentene her  

 

LoRa Gateway;