skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Visual Studio Code

Visual Studio Code er en gratis kildekodeditor laget av Microsoft for Windows, Linux og macOS. Funksjonene inkluderer støtte for feilsøking, syntaksfremheving, intelligent kodefullføring, kodebiter, kodereformering og innebygd Git. Brukere kan endre tema, hurtigtaster, preferanser og installere utvidelser som gir ekstra funksjonalitet. Microsoft har gitt ut Visual Studio Codes kildekode på VSCode-depotet til GitHub.com, under den tillatte MIT-lisensen, mens de kompilerte binærfilene er gratisvare. I Stack Overflow 2019 Developer Survey ble Visual Studio Code rangert som det mest populære utviklermiljøverktøyet, med 50,7% av 87 317 respondenter som rapporterte at de bruker det.
Se instruksjonsvideo her.

Docker containers

Med Docker kan du lage kontainere i operativsystemet der du kan installere uavhengige versjoner av operativsystemet på maskinen basert på kjernen som allerede er installert . Kontainerne kjører uavhengige av hverandre som virtuelle maskiner. Forskjellen mellom Docker og installasjon av virtuelle systemer er at Docker bruker kjernen i operativsystemet som allerede er installert. Det betyr at Docker krever mindre minne og kan installere ulike installasjoner mye raskere enn med virtuelle installasjoner.

Se her for en innføring i Docker    Dockers hjemmeside  hub 
Alternativ innføring

 

Microsoft Visual Studio

Visual Studio er et integrert utviklingsmiljø (IDE) fra Microsoft. Den brukes til å utvikle dataprogrammer, samt nettsteder, webapper, webtjenester og mobilapper. Visual Studio bruker Microsoft programvareutviklingsplattformer som Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store og Microsoft Silverlight. Den kan produsere både innfødt kode og administrert kode.

Les mer …

Visual Node

Node.js er et open-source, cross-platform, back-end, JavaScript runtime-miljø som kjører JavaScript-kode utenfor en nettleser. Node.js lar utviklere bruke JavaScript til å skrive kommandolinjeverktøy og for skripter på serversiden - kjører skript på serversiden for å produsere dynamisk websideinnhold før siden sendes til brukerens nettleser. Følgelig representerer Node.js et "JavaScript overalt" -paradigme, som forener utvikling av webapplikasjoner rundt et enkelt programmeringsspråk, i stedet for forskjellige språk for server- og klientsideskript.

 

Arduino

Arduino  IDE er utviklingsverktøyet for programmering av Arduinoprogrammer. eller skisser som det kalles i Arduinosammenheng. Programmet brukes også til å kjøre porgramskissene og kommunisere mellom PC og Arduinokortet

Les mer …