notepad++

Denne editoren strukturerer programmet i sløyfer og angir linjenummer. Det er derfor godt egnet for å skrive dataprogrammer.

Nedlastes fra https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.4.html