skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Arduino

Arduino  IDE er utviklingsverktøyet for programmering av Arduinoprogrammer. eller skisser som det kalles i Arduinosammenheng. Programmet brukes også til å kjøre porgramskissene og kommunisere mellom PC og Arduinokortet