Atom/PlatformIO IDE

Atom/PlatformIO er et integrert utviklingsverktøy (IDE -Integrated Developement Envirement) som kan brukes til en rekke ulike programmeringsprosjekter. Det har muligheten for å installere plugins for ulike programmeringsoppgaver, som Arduino, Jnode, C++, IoT,Node-red,Python osv) Programmet kan lastes ned her   En innføring i programmet kan du få her