skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Docker containers

Med Docker kan du lage kontainere i operativsystemet der du kan installere uavhengige versjoner av operativsystemet på maskinen basert på kjernen som allerede er installert . Kontainerne kjører uavhengige av hverandre som virtuelle maskiner. Forskjellen mellom Docker og installasjon av virtuelle systemer er at Docker bruker kjernen i operativsystemet som allerede er installert. Det betyr at Docker krever mindre minne og kan installere ulike installasjoner mye raskere enn med virtuelle installasjoner.

Se her for en innføring i Docker    Dockers hjemmeside  hub 
Alternativ innføring