skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Videopresentasjoner

https://www.youtube.com/channel/UCnEBPhaqNrFQQIHW_NLAseg/videos 

Programtråder i Delphi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turer |  Hotmail | Instagram
  Skype | YouTube | TED