skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Joomla

Joomla er et type forum som dekker krav ut over det som finnes i en vanlig blogg. Her er det mulig å installere ulike funksjoner som dekker interaktive behov for databehandling for en virksomhet. Det finnes et stort utvalgt extentions som dekker behov for auksjoner, netthandel, bilde- og videopresentasjoner, m.m.