Etter å ha undervist i realfag i den videregående skolen i over 20 år, har det samlet seg opp mange løsningsforslag i matematikk som elevene har fått utlevert i forbindelse med oppgaver de har levert. 

Etter å ha forsket litt på Moodle, fant jeg ut at dette kunne legges ut her slik at også andre kan ha nytte av dem.Oppgaver med mulighet for innlevering er lagt ut for hvert avsnitt i hvert kapittel fra Sinus-lærebøkene fra Cappelen.Hvert avsnitt har også en videoforklaring. Dette kurset legger vekt på god føring av oppgavene. Dette vises i løsningsforslagene. 

Avsnittene bygger på hverandre. Du kan ikke fortsette til neste avsnitt før du har levert oppgaver i avsnittet du arbeider med Du kan gjennomføre første kapittel i kursene gratis ved å klikke her. Dersom du ønsker å fortsette videre, betaler du en kursavgift som dekker retting og oppfølging av resten av kurset. Det skjer i denne kategorien der kursene betales.Både visning på video, innlevering av oppgaver og løsningsforslagene føres med penn på papir. Dette scannes til filer i pdf-format som leveres.  Digitale hjelpemidler (GeoGebra, kalkulator) brukes kun der det kreves.

Gjestetilgang til dette kurset kan du få her

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar 1P i videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i 1P (2007)

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar 2P i den videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i 2P (2007) Det forutsettes at 1P er tatt på forhånd.

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar 1T i videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i 1T (2013).

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar S1 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i P1. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i S1 (2013) En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar S2 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i S1. Kurset er basert på Cappelens lærebok i S2 (2007)

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar R1 i videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i R1 (2013).

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar R2 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i R1. Kurset er basert på Cappelens lærebok i R2 (2007)

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.