Da Intel introduserete den første mikrokontrolleren 8048 har nye ulike mikrokontrollere sett dagens lys siden. De meste populære har vært Atmels kontrollere som har blitt brukt i de italienske Arduinokortene. Det er lettest å starte med et Arduino UNO-kort når man skal starte med å utforske denne verdenen. Deretter kan interessen fokuseres på Arduino Mega/Mini/Nano som svært anvendelige kort. Disse kortene er 8-bits kort. I den senere tid har ESP markedsført sine 32-bits-kort med doble kjerner og WiFi og Bluetooth-interface. Dette er billige kort som kan brukes i en rekke anvendelser for styring og kontroll. De er nøye tilpasset Internet Of Things (IOT)-nettverk  der flere kontrollere samkjøres i et internettbasete nettverk.

Arduino/Genuino  er kretskort med en mikrokontroller. Det kan programmeres til å kontrollere ulike styringsenheter basert på kommunikasjon med ytre enheter og tilkoblede sensorer. Kortet finnes i en rekke versjoner for å dekke ulike behov. Blant innholdet i dette kurset kan nevnes:

  • Installasjon av utviklingsverktøyet 
  • Lage programskisser for Arduini UNO Installasjon og bruk av bibliotekfunksjoner 
  • Lesing av ulike sensorer ved bruk av biblioteker 
  • Kommunikasjon med RF, IR (fjernkontroll), Bluetooth 
  • Styring av servo og elektromotorer 

Fullført kurs gir kursdiplom. Du må være registrert bruker for å ta dette kurset

ESP8266 er en ny generasjon mikrokontroller med  innebygd WiFi som dekker de fleste serieprotokoller.
Enheten kan programmeres ved hjelp av Arduino IDE

esp32 er en slagkraftig 32-bit mikrokontroller.

MicroPyton er spesielt egnet for å programmere ESP-familien av mikrokontrollere. Den gir flere muligheter for programtvikling enn Arduino IDE som også kan brukes, men er samtidig mer teknisk og har en høyere terskel for å bruke.

En av de mange finessene med disse kontrollerne er at progamskissene kan oppdatersr ved hjelp av WiFi-tilkoblingen. De kan på denne måten oppdateres 'on-the-fly' der de er i drift! den egner seg også svært godt for FreeRTOS multitask-operativsystemet.