Vi planlegger film, skriver manus og dreiebok, tar opp og redigerer film. Det er en fordel om du kan ta med din egen PC som kan brukes på kurset. Ta kontakt dersom du ønsker å delta på dette kurset.