Fire ukers videokurs

Fire kvelder med videokurs før påske gav en innføring i en del teknikker som kreves for å lage dokumentasjonsvideo. Dette var et prøveprosjekt der man ønsket å prøve ut et opplegg basert på læreplattformen Moodle. Alle fikk deltagerdiplom etter kurset, og det virket som at alle var godt engasjert i å prøve ut de ulike teknikkene for videoopptak. Til og med sminking av artistene ble prøvd ut. Kihn Oo fra Myanmar (Burma) har jobbet 6 år i Dubai som smikør, og det kunne vi dra nytte av som en del av kurset.

U:turn-kurs på Atmel-bygget

Elever fra ungdomsskoler og videregående skoler, sammen med to innvandrerungdommer fra Syria, deltar i det første Arduinokurset som U:turn arrangerer på Atmel-bygget på Tiller. Kurset varer en kveld i uka i fire uker fram tll påske, og ungdommene forsker ut de mange mulighetene som Arduinokortene byr på.

Disse kortene ble utviklet i Italia og har blitt spredt over hele verden. De er svært populære i ulike opplæringsmiljøer, men har også funnet anvendelse i 3D-printere og andre produkter.

Det spesielle med dette kurset er at det skjer i de samme byggene og miljøet der kretsene som brukes på Arduinokortene ble utviklet. Atmel har utviklet AVR-mikrokontrollerne på Arduinokortene, og det var et tett samarbeid mellom Arduinomiljøet i Italia og Atmel i Trondheim, som har ført til en verdenssuksess av de skjeldne, både for AVR-produktene fra Atmel i Trondheim og Arduinokortene fra Italia.

Men miljøet på Tiller krever rekruttering av en ny generasjon talenter for å føre videre de fantatiske inovasjonsvirksomhetene som har skjedd her på Tiller. Fokus på kurs og aktiviteter for ungdom om dette er derfor viktig for å lykkes med å bygge opp en ny generasjon inovatører.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev for å motta oppdateringer