Trondheim Y’s Men’s Club​

Grønn atomenergi

Norge har store forekomster av thorium i Telemark. En ny generasjon kjernekraftverk basert på  thorium gir utslippsfri kraftproduskjon der mesteparten av brenslet brukes. I dag brukes bare 0,5% av energien i uran. Resten er krevende avfall. Norge kan få et fremtidig energieventyr på linje med olje i utvinning og produksjon av thorium.  Dette kan gi billig, forurensingsfri og sikker elektrisk energi til uland som kan bedre livsvilkårene for millioner!

I tillegg brukes flytende saltløsning som kjølemiddel i stedet for vann i kraftverkene. Dagens atomkraftstasjoner bruker vann under høyt trykk for å få høyere temperatur enn 100 grader, og det gir mer kraft til turbinene. Men dette skaper eksplosjonsfare. Dersom trykket plutselig forsvinner, vil kjølevannet øyeblikkelig bli omdannet til damp og hydrogengass og føre til eksplosjoner. Flytende salt har mye av de samme egenskaper som vann og kan benyttes på temperaturer opp til 1500 grader under vanlig atmosfærisk trykk. Dette kan aldri  skape eksplosjonsfare. Det er en rekke andre fordeler også, blant annet at thorium ikke kan brukes til å lage atomvåpen. En framtidsvisjon for grønn eneriproduksjon. Det erland. Det kan gi billig elektrisk kraft til også fattige folk. Skule Sørmo.