Trondheim Y’s Men’s Club​

Møteprogram med forbehold
Koronasituasjonen krever at vi må ta forbehold om møteprogrammet denne høsten.

sep
6
søn
2020
KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid
sep 6@16:50-17:50


Ester Røen
kommer og orienterer om arbeidet i KIA – Kristen Interkulturelt Arbeid.
Ester har vært innom før og orientert om KIA. Mye har imidlertid skjedd siden da. Flyktningestrømmen til Norge har avtatt. Er det dermed mindre aktuelt å fokusere på våre nye landsmenn nå enn tidligere?
KIA sliter med økonomien, så det blir en muliget for en kollekt til arbeidet, blant annet med VIPPS 25 449. Mer info om KIA her

okt
19
man
2020
Forebygging – politi, MOT og Kirkens Bymisjon
okt 19@19:30-20:30


Stein Bratseth har jobbet i politiet i 35 år, de siste 23 årene med hovedfokus på politiets forebygging rettet mot barn og ungdom. Han har holdt svært mange foredrag rettet mot ungdom og mot foreldregruppen.

– Bratseth har hele tiden levd etter at «ingen er bare det du ser». Ut fra sitt erfaringsgrunnlag ønsker han å være med å inspirere lokalsamfunn til felles forståelse og fellesforstått ansvar for alle barn og unge. Stein har et unikt spekter av personlige og profesjonelle erfaringer å spille på i sin rolle som foredragsholder, gjennom sine mange års arbeid for et tryggere og varmere samfunn

nov
9
man
2020
Grønn atomkraft @ Triangelgården
nov 9@19:30-20:30


Norge har store forekomster av thorium i Telemark. En ny generasjon kjernekraftverk basert på  thorium gir utslippsfri kraftproduksjon der mesteparten av brenslet brukes. I dag brukes bare 0,5% av energien i uran. Resten blir til krevende avfall. Norge kan få et fremtidig energieventyr på linje med olje i utvinning og produksjon av thorium.  Dette kan gi billig, forurensingsfri og sikker elektrisk energi, også til uland som kan bedre livsvilkårene for millioner!

 

des
5
lør
2020
Julefest
des 5@18:00-19:00

Julefesten er på Birgittaklosteret på Tiller.

Der har vi vært før.

Birgittaklosteret tilhører den katolske kirke og reist for å hedre helgenen Birgitta.

Birgitta er mest kjent for sine åpenbaringer og sitt eget strenge liv i bønn og askese; og for klosterordenen som hun grunnla.

Per Walle gir et kåseri.

Slik kan hun være et forbilde for religiøst liv for alle kristne. På grunn av sin store kjærlighet til Kristus og til Kirken ble hun en uredd veileder av kirkelige og verdslige ledere i sin samtid. Hun var gjenerøs overfor de fattige og lidende, og som en sterk mor kan hun stå som modell for alle dagens kvinner.

Den 1 oktober 1999 kåret pave Johannes Paul II den hellige Birgitta til vernehelgen for Europa.

Mer info om Birgittaklosteret her