Trondheim Y’s Men’s Club​

mar
16
man
2020
Valgmøte/distriktsmøte @ Triangelheimen
mar 16@19:30-20:30

Ansvarsgruppe 3

apr
20
man
2020
Grønn atomkraft @ Triangelheimen
apr 20@19:30-20:30

Thorium – den grønne atomkraft-energikilden.

Norge har store forekomster av thorium i Telemark. En ny generasjon kjernekraftverk basert på  thorium gir utslippsfri kraftproduskjon der mesteparten av brenslet brukes. I dag brukes bare 0,5% av energien i uran. Resten er krevende avfall. Norge kan få et fremtidig energieventyr på linje med olje i utvinning og produksjon av thorium.  Dette kan gi billig, forurensingsfri og sikker elektrisk energi til uland som kan bedre livsvilkårene for millioner!
I tillegg brukes flytende saltløsning som kjølemiddel i stedet for vann i kraftverkene. Dagens atomkraftstasjoner bruker vann under høyt trykk for å få høyere temperatur enn 100 grader, og det gir mer kraft til turbinene. Men dette skaper eksplosjonsfare. Dersom trykket plutselig forsvinner, vil kjølevannet øyeblikkelig bli omdannet til damp og hydrogengass og føre til eksplosjoner. Flytende salt har mye av de samme egenskaper som vann og kan benyttes på temperaturer opp til 1500 grader under vanlig atmosfærisk trykk. Dette kan aldri  skape eksplosjonsfare. Det er en rekke andre fordeler også, blant annet at thorium ikke kan brukes til å lage atomvåpen. En framtidsvisjon for grønn eneriproduksjon. Det er mye billigere å bygge slike kraftverk og kan med fordel bygges i U-land. Det kan gi billig elektrisk kraft til også fattige folk. Skule Sørmo.
Ansvarsgruppe 1
mai
4
man
2020
KRIK , dropouts og fotball
mai 4@19:30-20:30

Per Winsnes forteller om rekrutteringsarbeidet i Rosenborg, om KRIK og arbeidet med dropouts i skolen i samarbeid med NAV.
‘Rosenborg: Mer enn en fottballklubb!’

Artikkel om arbeidet Rosenborg gjør for dropouts fra skoleverket

 

Ansvarsgruppe 2
mai
24
søn
2020
Fjellseter kapell @ Fjellseter kapell
mai 24@11:15-12:15

Gudstjeneste/andakt ved Tor Singsaas, organist Kåre Opdahl, kirketjener Jan H. Dybdahl

Fjellseter kapell er et kapell fra 1933 i Bymarka i Trondheim kommune i Trøndelag fylke. Fjellseter ligger under Ilen menighet og arrangerer gudstjenester fra starten av mars til og med midten i juni i vårhalvåret, og fra og starten av september til og med ut november i høsthalvåret. Gudstjenestene er tilpasset bussruten (rute nummer 10) fra Dronningens gate og opp til Skistua langs Fjellseterveien.
Byggverket ble oppført i 1932–1933 etter tegninger av arkitekt Hermann Semmelmann og lå på nabotomten til Fjeldsæter høyfjellssanatorium (1899–1946), som ble driftet som hotell fra 1912. Fjellseter ble vigslet av biskop Johan Støren den 13. april 1933. Bygget er i tømmer og har 150 plasser. All virksomhet ved Fjellseter kapell drives for øvrige av frivillige.[1]
Ansvarsgruppe 3
jun
13
lør
2020
Sommertur @ Melhus
jun 13@12:33-13:33