Velkommen til  min nettside!

Thorium - kjernekraft i saltløsning 

Norge har verdens 7. største forekomst av thorium.
Thorium gir 250 ganger mer energi enn uran.
I urankraftverk​ brukes 0,5 prosent av brenselet.
I thoriumkraftverk brukes så godt som alt.
Brenselet blandes i kjølevæsken, som er en saltløsning
   som tåler høyere temperatur uten trykk i reaktoren.
I dagens kjernekraftverk lagres uran i brenselsstaver.
   Kjølevæsken er vann under stort trykk, opp til 150 atmosfærer.
   Kontrollstaver hindrer kjernereaksjonen, men stopper den ikke helt.
I thoriumkraftverk senkes kontrollstaver ned i reaktoren for å starte
   kjernereaksjonen. Den stopper straks de trekkes opp.
En sikrere løsning.
Se  YouTube    Blogg

Kristenkonservative på feilspor

Vil de kristenkonservative i USA (og også i Norge) i sin støtte til Donald Trumph undergrave det kristne budskapet? Konspirasjonsteorier i de kristenkonservative kretser om vaksinemotstand og Trumpstøtte kan få negative følger for kristendommen.

Les mer

Ekteskapsbegrepet i endring

Ekteskapsbegrepet er i endring. Kirkefremmende i pridebevegelsen mønstrer på i kirkevalget og fører til endring i hva ekteskapet er i Den norske kirke.Les mer

De nye dikatorerene

Putin har ambisjoner om å bli den tredje store diktatoren i Russland, etter Lenin og Stalin. Eller i Europa, etter Hitler og Stalin. De fiendtlighetene vi ser i verden i dag, kommer fra diktatorer. Demokratier fører ikke krig mot hverandre. Dagens politiske virkelighet er skremmende. Diktatorer får mer makt.
Her er mitt forslag til liste over de verste og beste politikerne

Les mer

Russland- en terrorstat!

Det er ut som at Putin og eliten i Russland gjør hva de kan for å øke sine fiendtlige, destruktive og kriminelle aktiviteter mot sine naboland og sine egne innbyggere. Hackervirksomheten er seksdoblet mot norske mål. Ukraina har de lagt i ruiner, slik de gjorde med Tsjetsjenia. Livet for sine egne innbyggere er heller ikke mye verdt.  Over 360.000 russere har hittil blitt ofret.   i krigen mot Ukraina. Opposisjonelle i Russland havner i fengsel der mange tortureres.  15 000 ble arrestert  da krigen startet.  1300 ble det under den senere mobiliseringen.  Putin søker allianse med verdens verstinger, som Kim Jong-un i Nord-Korea og lederne i Iran og Kina. Når vil det russiske folket reise seg mot tyranniet og etablere vennskapelige forbindelse med sine demokratiske naboland?

Amerikansk politikk blir verre og verre

Når man ser på republikanske valgmøter i USA, 
blir man skremt av språkføringen blant kandidatene.

 Det er også skremmende å se 
hvordan det amerikanske publikumet støtter Trump.
En notorisk løgner, egodigger og forbryter.  
Særlig er det skremmende å se 

hvordan konservative kristne i USA støtter ham.
En bekymring er også den manglende støtten 

til Ukraina som det kanskje kan bli i USA.

Artikkel 5 i NATO-traktaten har blitt utløst én gang.

Da medlemslandene støttet USA i Afghanistan.