Image from Freepik

Velkommen til  min nettside!

Thorium - kjernekraft i saltløsning 

Norge har verdens 7. største forekomst av thorium. 
Thorium gir 250 ganger mer energi enn uran.
I urankraftverk​ brukes 0,5 prosent av brenselet.
I thoriumkraftverk brukes så godt som alt.
Brenselet blandes i kjølevæsken, som er et saltløsning som tåler høyere temperatur uten trykk i reaktoren.
I dagens kjernekraftverk lagres uran i brenselsstaver. Kjølevæsken er vann under stort trykk, opp til 150 atmosfærer.
Kontrollstaver hindrer kjernereaksjonen, men stopper den ikke helt.
I thoriumkraftverk senkes kontrollstaver ned i reaktorern for å starte kjernereaksjonen. Den stopper straks de trekkes opp. 
En sikrere løsning.
Se   YouTube     Blogg

Russland øker sin gangstervirksomhet mot naboland

Det er ut som at Putin og eliten i Russland gjør hva de kan for å øke sine fiendtlige, destruktive og kriminelle aktiviteter mot sine naboland og sine egne innbyggere. Hackervirksomheten er seksdoblet mot norske mål. Ukraina har de lagt i ruiner, slik de gjorde med Tsjetsjenia. Livet for sine egne innbyggere er heller ikke mye verdt. Over 480.000 russere har hittil blitt ofret  (50-190 000 døde, 240-290 000 skadde (Britisk etterretning 3.10.2023))  i krigen mot Ukraina. Opposisjonelle i Russland havner i fengsel der mange tortureres. Putin søker allianse mot verdens verstinger, som Kim Jong-un i Nord-Korea og lederne i Iran og Kina. Når vil det russiske folket reise seg mot tyranniet og etablere vennskapelige forbindelse med sine demokratiske naboland?